Catering with more food | A must-visit food experience

Catering

Our Food

Chả Giò - Egg Rolls (S - M - L)
Cánh Gà Chiên - Chicken Wing (S - M - L)
Gỏi Ngó Sen - Lotus Root Sald (S - M - L)
Gỏi Gân Bò/Sách Bò - Beef Tendon/Tripe Salad
Gỏi Bò Tái Chanh - Vietnamese Beef Carpaccio (S)
$95
Gỏi Bò Tái Chanh Vietnamese Beef Carpaccio (M)
$130
Gỏi Bò Tái Chanh Vietnamese Beef Carpaccio (L)
$165
Bò Hầm - Roast Beef
Ếch xào Lăn - Stirfried Frog (S)
$95
Ếch xào Lăn - Stirfried Frog (M)
$160
Ếch xào Lăn - Stirfried Frog (L)
$240
Bông Cải Xào Bò - Broccoli Beef (S)
$75
Bông Cải Xào Bò - Broccoli Beef (M)
$95
Bông Cải Xào Bò - Broccoli Beef (L)
$130
Egg Drop Soup/Wonton Soup (S - M - L)

More Food

Bao Tử Heo Hầm Kiểu Thái - Pig Organ Stew Thai Style (S)
$85
Bao Tử Heo Hầm Kiểu Thái - Pig Organ Stew Thai Style (M)
$150
Bao Tử Heo Hầm Kiểu Thái - Pig Organ Stew Thai Style (L)
$220
Cơm Chiên Thập Cẩm - Special Fried Rice (S)
$75
Cơm Chiên Thập Cẩm - Special Fried Rice (M)
$95
Cơm Chiên Thập Cẩm - Special Fried Rice (L)
$125
Mì Xào Khô - Lomein (S/M/L)
$85 / $105 / $130
Hủ Tiếu Xào - Flat Noodles
$85 / $105 / $130
Mì Xào Nước - panfried/Crispy (S)
$85
Mì Xào Nước - panfried/Crispy (M)
$105
Mì Xào Nước - panfried/Crispy (L)
$130
Bún Gạo Xào - StirFried rice noodles (S)
$60
Bún Gạo Xào - StirFried rice noodles (M)
$85
Bún Gạo Xào - StirFried rice noodles (L)
$120
Bò Lúc Lắc Khoai Tây Shaking Beef With Potato (S)
$95
Bò Lúc Lắc Khoai Tây Shaking Beef With Potato (M)
$130
Bò Lúc Lắc Khoai Tây Shaking Beef With Potato (L)
$165
Cá Lưỡi Trâu Chiên/Hấp Cuốn - Grilled/Steammed Flounder
$120
Hủ Tiếu/Bún bò Huế/ Bò Kho
Tôm Rang Muối - Salted Baked Shrimp (S)
$70
Tôm Rang Muối - Salted Baked Shrimp (M)
$95
Tôm Rang Muối - Salted Baked Shrimp (L)
$140